Изберете език

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

Първа среща по проекта "ALTER"

Триморието

новата стара инициатива

Кръгла маса

09.11.2017г. БАН

Наука и сигурност

научно-практическа конференция

28.11.2017г. БАН

Сътрудничество с МАНУ

Кръгла маса

България и Мюнхенската конференция от 2016г.

Семинар

Кибер сигурност

Индустриален форум

09-10 Октомври 2014г.

Ситуацията в Ирак

Кризата в Украйна:

първи изводи и поуки

Ситуацията в Украйна

отражение върху сигурността на

Република България

Гражданско-военно взаимодействие при бедствия

подготовка и отговор

Иновации в Гео-пространствените технологии за Устойчива и Безопасна Околна среда

Интелигентната отбрана и политиката на отворени врати

Новите синергии за евроатлантическа сигурност

Европейски съюз и Близкия изток:

гледната точка на Иран

Националната сигурност:

актуални въпроси, подходи, решения

Информационен ден

Информационен ден по приоритет Сигурност на 7-ма Рамкова програма на ЕС

Национална конференция

Превенция, управление и преодоляване на последствия от кризи

Семинар на тема

Дистанционно управляеми безпилотни системи за летателни апарати (RPAS)...

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3

Балканите на ръба към собствен историчес…

Балканите на ръба към собствен исторически пробив!

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изследователски център на ЕК"

Годишен научен семинар на Центъра за зна…

Годишен научен семинар на Центъра за знания за управление на риска от бедствия към Съвместния изслед...

Първа среща по проекта "ALTER"

Първа среща по проекта "ALTER"

Първа среща по проекта "ALTER"

Новата стара инициатива за триморието и промяната в геостратегическото значение на регионите

Новата стара инициатива за триморието и …

Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност Ви кан...

Научно-практическа конференция „Наука и сигурност“

Научно-практическа конференция „Наука и …

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН, Институтът по металознание, съоръ...

Проект за съвместни научни изследвания с МАНУ

Проект за съвместни научни изследвания с…

Центърът за изследвания по националната сигурност и Македонската Академия на Науките разработват съв...

България през призмата на дискусиите на Мюнхенската конференция за сигурност 2016

България през призмата на дискусиите на …

Центърът за изследвания по националната сигурност и отбрана към БАН и Софийски форум за сигурност ор...

Обява

Центъра за изследване по национална сигурност и отбрана на бан отдава под наем две големи офис помещ...

Семинар по Кибер сигурност

Семинар по Кибер сигурност

На 19 февруари 2015г. Българската академия на науките, проведе работен семинар на тема „Кибер сигурн...

Кои смe ние

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

За постигане на своите цели ЦИНСО поддържа тесни контакти с всички основни потребители в България – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на извънредните ситуации, Главна дирекция “Национална служба Гражданска защита”, Военна академия „Г.С. Раковски” и други.